Kosten

Kosten beschermingsbewind

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de bewindvoerder en mentor worden kosten berekend. Deze kosten  worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van veiligheid en justitie. Als er sprake is van een laag inkomen worden deze kosten vaak vergoed uit de bijzondere bijstand.

Tarieven voor 2021 (incl. btw) 

Bewindvoering voor een alleenstaande (al dan niet met kinderen)

Eenmalige intakekosten                                  € 676,39

Maandelijkse kosten standaard                   € 119,69

Maandelijkse kosten schuldenbewind *    € 154,88


Bewindvoering voor een tweepersoonshuishouden (al dan niet met kinderen)

Eenmalige intakekosten                                                                   € 810,70

Maandelijkse kosten standaard                                                   € 143,59

Maandelijkse kosten schuldenbewind één persoon *         € 164,66

Maandelijkse kosten schuldenbewind beide personen *   € 185,74


Mentorschap voor een alleenstaande

Eenmalige intakekosten                                        € 676,39

Maandelijkse kosten standaard                            € 119,69


Mentorschap voor een tweepersoonshuishouden

Eenmalige intakekosten                € 1.216,05

Maandelijkse kosten standaard   € 215,48

Bewindvoering in combinatie met menterschap

Eenmalige intakekosten                                 € 1.216,05

Maandelijkse kosten standaard                    €   215,48

Maandelijkse kosten schuldenbewind *    €    246,94


Opheffen beschermingsbewind (eenmalig)

Een persoon       € 254,10

Twee personen  € 304,92

* De kantonrechter bepaalt tijdens de zitting of er sprake is van een schuldenbewind.

Bron: Staatscourant


Griffiekosten

Voor het verzoek tot onderbewindstelling bij de kantonrechter moet aan griffiekosten € 83,00 betaald worden aan de rechtbank.


Bijzondere bijstand voor bewindvoering- en griffiekosten

Bij een inkomen om en nabij het minimumniveau en indien het vermogen minder is dan de vermogensgrens  is de kans groot dat er recht bestaat op bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en de griffiekosten. BBT bewindvoering zal in dat geval bij de gemeente een aanvraag indienen voor vergoeding van de kosten van bewindvoering. De gemeente zal de draagkracht bepalen en afhankelijk hiervan een besluit nemen in de vorm van een gehele of gedeeltelijke toekenning of afwijzing.