De Kosten 

Kosten beschermingsbewind

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de bewindvoerder en mentor staan kosten tegenover. Deze kosten staan vast en worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van veiligheid en justitie.

Tarieven voor 2020 inclusief BTW

Kosten bewindvoering voor een alleenstaande (al dan niet met kinderen)
Eenmalige intakekosten                               € 657,03

Maandelijkse kosten standaard                  € 116,26

Maandelijkse kosten schuldenbewind *    € 150,44

Kosten bewindvoering voor een tweepersoonshuishouden (al dan niet met kinderen)

Eenmalige intakekosten                                                            € 787,71

Maandelijkse kosten standaard                                               € 139,55

Maandelijkse kosten schuldenbewind één persoon *         € 160,02

Maandelijkse kosten schuldenbewind beide personen *   € 180,50

Kosten mentorschap
Eenmalige intakekosten                € 657,03

Maandelijkse kosten standaard   € 116,26

Kosten bewindvoering in combinatie met mentorschap

Eenmalige intakekosten                                 € 1.182,17

Maandelijkse kosten standaard                    €    209,33

Maandelijkse kosten schuldenbewind **    €    239,98

Opheffen beschermingsbewind (eenmalig)

Een persoon       € 246,84

Twee personen  € 296,45

* De kantonrechter bepaalt tijdens de zitting of er sprake is van een schuldenbewind.

Bron: Staatscourant

Griffiekosten
Voor het verzoek tot onderbewindstelling bij de kantonrechter moet € 81,00 aan griffiekosten betaald worden aan de rechtbank.

Bijzondere bijstand voor bewindvoerders- en griffiekosten
Bij een inkomen om en nabij het minimumniveau en indien het vermogen minder is dan de vermogensgrens, dan is de kans groot dat er recht bestaat op bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en de griffiekosten. BBT bewindvoering zal in dat geval bij de gemeente een aanvraag indienen voor vergoeding van de kosten van bewindvoering. De gemeente zal de draagkracht bepalen en afhankelijk hiervan een besluit nemen in de vorm van een gehele of gedeeltelijke toekenning of afwijzing.