Mentorschap

Voor wie is mentorschap bedoeld?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of andere betrokkenen hebben om een beroep op te doen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Zij zijn onvoldoende in staat de regie over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling te houden. Een mentor helpt hen daarbij.


Wie is de mentor en wat doet hij?

De mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is de mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt daarbij de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden.  Om een goede vertrouwensband te hebben met de cliënt gaan wij geregeld bij de cliënt op bezoek. De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.


Specifieke taken van de mentor

Belangenbehartiging
Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen en hem of haar adviseren.

Advisering
De cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen.

Vertegenwoordiging
De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Opbouw en behoud van vertrouwen
Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast maakt het de mentor in staat te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften.

Bevoegdheden
De mentor mag beslissingen nemen over de verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt.  De mentor beoordeelt ook in welke situatie de cliënt wél zelf wil en kan beslissen en zal zijn cliënt stimuleren dat zo veel mogelijk zelf te blijven doen.

Aanmelden
Bewindvoering en/of mentorschap moet aangevraagd worden bij de kantonrechter met het formulier “Verzoek tot onder bewindstelling en/of mentorschap”. Zie bij bewindvoering hoe deze procedure in zijn werk gaat.