Onview

BBT bewindvoering biedt u de mogelijkheid mee te kijken in uw administratie zoals die door BBT bewindvoering wordt bijgehouden. Dat kan door in te loggen op http://mijn.onview.nl met uw eigen inlogcodes die u van ons ontvangt.

Via Onview kunt u informatie opvragen middels de volgende rubrieken:

Saldo Checker
Snel een overzicht van het saldo wat er nog op uw rekeningen staat.

Transacties
In dit tabblad kunt u alle af- en bijschrijvingen van al uw bankrekeningen bekijken. In feite zijn dit digitale ‘bankafschriften’.

Budgetplan
U kunt per maand bekijken hoe de inkomsten en uitgaven er uit zien. Als u in voorgaande maanden kijkt, kunt u zien of u die maand geld over hebt gehouden of meer hebt uitgegeven.

Inkomsten en uitgaven
Op dit overzicht kunt u over een geselecteerde periode alle inkomsten zien over deze periode. Dit geldt ook voor de uitgaven. U kunt hier bijvoorbeeld terug zien of uw uitkering al is gestort of de huur is betaald.

Schulden
In dit overzicht kunt u zien of en welke schulden er zijn en hoeveel er op wordt afgelost.

Verzekeringen
In dit overzicht treft u uw verzekeringen aan die bij ons bekend zijn.

Documenten
Hier worden documenten opgeslagen die voor u van belang zijn. U kunt deze hier nog eens terug lezen, zoals bijv. De Rekening & Verantwoording, maar ook bijvoorbeeld uw verzekeringspolissen.