De Kosten 

Kosten Beschermingsbewind

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden

door de bewindvoerder en mentor staan kosten tegenover.

Deze kosten staan vast en worden jaarlijks vastgesteld

door het ministerie van veiligheid en justitie. Sinds 2019

gelden de onderstaande tarieven inclusief BTW.

De kosten voor bewindvoering:

Voor een alleenstaande (al dan niet met kinderen)

Eenmalige intakekosten                      € 644,93 *

Maandelijkse kosten                          € 114,14

Indien sprake van schuldenbewind **   € 147,62

 

Tweepersoonshuishouden (al dan niet met kinderen)

Eenmalige intakekosten                       € 773,19

Maandelijkse kosten                           € 136,93

Bij schuldenbewind één persoon **       € 157,10

Bij schuldenbewind beide personen **   € 177,16

 

Kosten voor Mentorschap:

Eenmalige intakekosten                    € 644,93 *

Maandelijkse kosten                          € 114,14

 

Kosten voor Bewindvoering in combinatie met Mentorschap:

Eenmalige intakekosten                      € 1160,39*

Maandelijkse kosten                           € 205,39

Indien sprake van schuldenbewind **   € 235,55

 

Opheffen beschermingsbewind (eenmalig)  1P   € 242,00

Opheffen beschermingsbewind (eenmalig)  2P   € 290,40

 

*Bij overstap van bewindvoerder geldt een aangepast instaptarief van € 482,79

** De kantonrechter bepaalt tijdens de zitting of er sprake is van een schuldenbewind.

Voor het verzoek tot onderbewindstelling bij de kantonrechter moet € 81,00 aan griffiekosten betaald worden aan de rechtbank.

 

Bij een inkomen om en nabij het minimum niveau en indien het vermogen minder is dan de vermogensgrens, dan is de kans groot dat er recht bestaat op bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en de griffiekosten. BBT Bewindvoering zal in dat geval bij de gemeente een aanvraag indienen voor vergoeding van de kosten van bewindvoering. De gemeente zal de draagkracht bepalen en afhankelijk hiervan een besluit nemen in de vorm van een gehele of gedeeltelijke toekenning of afwijzing.